Почетна
србовање: Патентирано куцање
Семинар Института за економију и право који се одржавао у јуну 2014. на Борском језеру поред предавања о жиговима и индустријском дизајну, посебно је истакнуто све о ПАТЕТНТУ.