Почетна
србовање: Нејестиви сензор
Термодавач вентилатора за Ford Escort, купљен у "Танасић Трготрансу". Подесан за исхрану стоке, кућних љубимаца, те шумских & осталих дивљих животиња, али не и чељади - као што уосталом и пише на декларацији.