Почетна
србовање: Забрањено за странце
Табла са обавештењем на Борском језеру где је странцима, тј. ваљда мисле на стране држављане - забрањен пролаз.

Горе изнад се налази викендица Слободана Милошевића.

Борско језеро, јун 2014. године