Почетна
[лопата]: Mar 28, 2012 – 22:55
Naravno kada ukucam kombank.kom u multifuknkcionalno polje na Google Chrome, umjesto da me transferuje direktno na domen, on mene na google pa da tražim, jer naravno nije prepoznao ".kom" domen :D Pod .com, naravno, radi :D